To by mohl být povel vyučujícího na střední škole těsně před tím, než nadiktuje první příklad čtvrtletní písemky z matematiky. Nebo by to mohl být první úkon, který se učí na rekvalifikačním kursu například právě nezaměstnaní. Je totiž nejdůležitější, nejdříve si spočítat, jestli mzda za případně nabízenou práci vůbec postačí na pokrytí základních životních potřeb daného uchazeče o zaměstnání, je-li sám, nebo jeho rodiny, má-li tuto.

Kalkulačky jinak

Na internetu je ale i mnoho jiných kalkulaček, než těch malých do ruky. Dnes je nabízejí nejrůznější prodejci energií, služeb telekomunikačních, ale i financemi se zabývající portály, ministerstva, veřejná správa. Dnes si alespoň orientačně lze zkalkulovat kdeco. Například daňové přiznání, věk odchodu do penze, výši hypotéky, nebo provést i orientační výpočet starobního důchodu, pokud jsme nervově dost silní, abychom výsledky přežili bez infarktu.